Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria


Persoas segundo a que consideran a principal causa dos accidentes de tráfico. Ano 2013

Espazo=Galicia
  Porcentaxe Número
Alcohol e/ou drogas 58,44 1.374.024
Velocidade inadecuada 16,50 387.937
Distraccións 10,53 247.563
Infraccións das normas de circulación (non respectar os sinais, adiantamentos prohibidos...) 8,59 201.858
Mal estado da estrada e/ou da sinalización 3,15 73.995
Cansazo, sono ou enfermidade 1,58 37.188
Malas condicións meteorolóxicas 1,04 24.358
Outra 0,18 4.152
Total 100,00 2.351.074

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos.
18-07-2014
Compartir: