Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como ocupados, parados ou inactivos. Distribución por sexo e idade. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Ocupados
      Total 100,0 42,1 57,9
      16 a 29 anos 37,8 16,7 21,1
      30 a 44 anos 35,9 14,8 21,1
      de 45 a 59 anos 24,3 9,3 15,0
      de 60 ou máis anos 2,0 1,3 0,7
Parados
      Total 100,0 48,4 51,6
      16 a 29 anos 27,9 14,3 13,6
      30 a 44 anos 41,2 18,2 23,0
      de 45 a 59 anos 27,4 13,3 14,1
      de 60 ou máis anos 3,5 2,6 1,0
Inactivos
      Total 100,0 33,6 66,4
      16 a 29 anos 14,8 6,4 8,4
      30 a 44 anos 32,5 8,7 23,9
      de 45 a 59 anos 36,9 12,0 24,9
      de 60 ou máis anos 15,8 6,6 9,2

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: