Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como parados que teñen cargas familiares. Datos por provincia de residencia, sexo e o grupo de idade. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Cargas familiares=Si
  TotalHomeMuller
Provincia de residencia
      Galicia 41,9 35,6 47,8
      A Coruña 40,5 34,0 45,9
      Lugo 33,7 31,3 36,3
      Ourense 37,8 34,5 41,4
      Pontevedra 46,2 38,4 53,7
Idade
      Total 41,9 35,6 47,8
      de 16 a 29 anos 16,1 10,1 22,5
      de 30 a 44 anos 57,3 47,0 65,5
      de 45 e máis anos 44,6 45,7 43,4

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: