Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como inactivos que teñen cargas familiares. Datos por provincia de residencia, sexo e o grupo de idade. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Cargas familiares=Si
  TotalHomeMuller
Provincia de residencia
      Galicia 48,1 33,4 55,5
      A Coruña 48,2 32,7 56,7
      Lugo 53,2 38,4 62,8
      Ourense 48,2 39,4 52,2
      Pontevedra 46,5 30,4 53,8
Idade
      Total 48,1 33,4 55,5
      de 16 a 29 anos 26,4 9,2 39,5
      de 30 a 44 anos 66,0 36,5 76,8
      de 45 a 59 anos 50,1 48,6 50,8
      de 60 ou máis anos 26,6 25,2 27,7

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: