Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados segundo a relación coa actividade. Datos por provincia de residencia, sexo e grupo de idade. Ano 2008

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  TotalActivoInactivo
  Total activoOcupadoParadoTotal inactivoResponsabilidades familiares ou razón persoaisEnfermidade ou incapacidade propiaEstudos, formación ou preparando oposiciónsOutras razóns
Provincia de residencia
      Galicia 100,0 54,6 8,8 45,8 45,4 13,3 7,4 5,1 19,6
      A Coruña 100,0 53,2 8,8 44,4 46,8 13,8 8,2 5,0 19,7
      Lugo 100,0 55,0 10,4 44,6 45,0 9,9 7,2 6,4 21,5
      Ourense 100,0 48,8 6,9 41,9 51,2 18,0 9,0 3,1 21,0
      Pontevedra 100,0 57,7 8,9 48,9 42,3 12,1 6,0 5,5 18,7
Sexo
      Total 100,0 54,6 8,8 45,8 45,4 13,3 7,4 5,1 19,6
      Home 100,0 62,9 9,0 53,9 37,1 4,0 7,2 5,0 20,9
      Muller 100,0 48,8 8,6 40,2 51,2 19,9 7,5 5,2 18,7
Idade
      Total 100,0 54,6 8,8 45,8 45,4 13,3 7,4 5,1 19,6
      de 16 a 29 anos 100,0 70,5 14,5 56,0 29,5 5,7 1,8 10,9 11,1
      de 30 a 44 anos 100,0 59,8 8,5 51,3 40,2 16,2 4,0 5,6 14,4
      de 45 a 59 anos 100,0 46,7 6,8 39,9 53,3 15,4 9,8 1,8 26,3
      60 ou máis anos 100,0 19,9 1,9 18,0 80,1 13,9 26,8 * 39,4

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

(*) Poucas observacións mostrais, polo que o dato está afectado por un alto erro de mostraxe

05-06-2009
Compartir: