Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados segundo o motivo polo que contactaron co Servizo Público de Emprego por última vez. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Renovar ou actualizar a inscricion 68,2 64,2 71,1
Informarse de posibles ofertas de emprego 13,4 14,7 12,5
Para percibir prestaciones por desemprego 12,6 16,1 10,1
Co fin de atopar traballo 10,2 11,0 9,7
Estou anotado para poder recibir formación, orientación e outros servizos 9,0 7,2 10,2
Recibir unha proposta de traballo da oficina 3,1 3,1 3,2
Co fin de formalizar un contrato 1,4 1,2 1,5
Por atoparse nunha situación na que resulta obrigatorio estar inscrito 0,8 1,3 0,5
Outras 2,7 3,0 2,5

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A suma das porcentaxes dos distintos motivos é superior ao 100% porque unha persoa tiña a posibilidade de sinalar varios motivos
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: