Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados que buscaron emprego nas catro semanas anteriores á enquisa segundo o ámbito territorial de busca. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,0 100,0 100,0
Municipal 26,9 19,8 33,3
Comarcal 31,0 28,5 33,3
Provincial 25,8 29,2 22,7
Comunidade Autónoma 8,5 11,2 6,1
Estatal 3,6 5,5 1,9
U.E 0,7 0,9 0,5
Indiferente 3,5 4,9 2,2

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008
02-06-2009
Compartir: