Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados que buscaron emprego nas catro semanas anteriores á enquisa e aceptarían unhas determinadas condicións de traballo. Datos por provincia de residencia, sexo e o grupo de idade. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Emprego nocturnoEmprego en fins de semana ou festivosEmprego a domicilioAutoempregoTeletraballoDispoñibilidade para viaxarAtención ao públicoQue supoña esforzo físicoNoutra comunidadeNoutro país
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Idade                                                            
   Total 65,5 78,5 53,8 68,3 72,5 64,4 68,6 62,3 74,3 42,0 45,3 39,0 49,8 43,5 55,4 59,5 71,9 48,3 82,2 73,4 90,2 72,8 79,4 66,9 29,4 41,8 18,1 18,4 26,8 10,7
   de 16 a 29 anos 70,0 80,9 59,3 67,9 68,0 67,8 70,0 67,3 72,8 46,7 49,8 43,6 56,7 51,0 62,3 66,5 75,3 57,7 86,2 77,8 94,5 79,5 87,2 71,9 37,6 48,4 26,9 21,6 28,9 14,5
   de 30 a 44 anos 64,7 80,2 53,2 68,2 75,6 62,7 68,0 61,6 72,7 43,4 48,7 39,5 52,9 44,8 58,8 59,7 75,3 48,1 84,4 74,5 91,7 74,8 81,2 70,1 30,0 47,5 16,9 19,8 32,6 10,3
   de 45 ou máis anos 62,3 74,3 49,4 68,8 73,2 64,0 68,0 58,5 78,3 35,5 37,2 33,7 39,0 35,4 42,8 52,6 64,9 39,3 75,5 68,3 83,4 63,7 70,1 56,7 20,8 29,5 11,3 13,3 18,5 7,7
Provincia de residencia                                                            
   Galicia 65,5 78,5 53,8 68,3 72,5 64,4 68,6 62,3 74,3 42,0 45,3 39,0 49,8 43,5 55,4 59,5 71,9 48,3 82,2 73,4 90,2 72,8 79,4 66,9 29,4 41,8 18,1 18,4 26,8 10,7
   A Coruña 66,6 80,2 55,2 69,3 73,0 66,1 67,1 60,4 72,7 40,5 43,7 37,8 51,5 46,5 55,6 59,1 71,9 48,5 81,9 73,1 89,2 74,5 82,6 67,7 30,5 41,3 21,4 19,7 27,6 13,0
   Lugo 60,4 69,6 50,8 66,3 68,5 64,0 67,4 56,2 79,1 40,5 41,0 39,9 51,3 41,1 61,9 62,9 66,8 58,9 83,5 74,3 93,0 68,3 72,4 64,0 27,3 37,3 16,8 14,7 21,2 7,9
   Ourense 66,5 78,0 53,7 64,4 70,1 57,9 70,2 65,5 75,4 40,1 41,2 38,8 49,1 43,5 55,5 61,1 70,7 50,4 77,6 65,3 91,3 69,3 74,6 63,3 28,7 43,4 12,2 15,8 24,6 6,1
   Pontevedra 65,3 79,0 53,1 68,8 73,8 64,4 69,8 64,4 74,6 44,2 49,0 40,0 48,0 41,4 53,8 58,7 73,5 45,5 83,6 76,0 90,3 73,1 79,4 67,5 29,0 42,9 16,6 18,5 28,0 10,1

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: As porcentaxes están calculadas sobre os parados que buscaron emprego nas catro semanas anteriores á enquisa
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: