Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como inactivos segundo a situación de inactividade. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,0 100,0 100,0
Realizando tarefas do fogar 40,7 16,7 52,8
Atendendo a outras responsabilidades familiares 14,9 9,4 17,7
Preparando oposicións 5,0 4,4 5,2
Estudando 4,8 6,5 3,9
Prexubilado 2,1 4,7 0,8
Outra situacion 32,6 58,3 19,5

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
Outra situación inclúe ás persoas que se autodefinen como "parados" e non se recoñecen en ningunha das categorías de inactivos
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: