Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como ocupados segundo as características do seu emprego. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Situación profesional      
   Total 100,0 100,0 100,0
   Asalariado sector privado 51,2 49,6 52,3
   Asalariado sector público 12,1 7,8 14,9
   Traballador independente ou empresario 6,9 8,3 6,0
   Axuda na empresa ou negocio familiar 21,9 28,6 17,5
   Outros 7,9 5,7 9,4
Tipo de contrato      
   Total 100,0 100,0 100,0
   Temporal 34,6 38,4 32,0
   Indefinido 4,5 4,3 4,7
   Autónomo 3,4 4,9 2,4
   Sen contato 53,4 46,8 57,7
   Non sabe/Non contesta 4,2 5,6 3,2
Tipo de xornada      
   Total 100,0 100,0 100,0
   Completa 44,4 53,3 38,5
      Completa continua 25,2 25,2 25,2
      Completa partida 19,2 28,1 13,3
   Parcial 37,0 26,3 44,1
      Parcial continua 22,6 14,5 27,9
      Parcial partida 14,5 11,9 16,2
   Non sabe/Non contesta 18,6 20,4 17,4

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: