Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como parados segundo perciban ou non algún tipo de prestación, pensión ou subsidio. Datos por provincia de residencia, sexo e o grupo de idade. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Percibe prestación, pensión ou subsidioPrestación ou subsidio por desempregoOutro tipo de prestación, pensión ou subsidioNon percibe prestación, pensión ou subsidio
Provincia de residencia        
   Galicia 58,9 55,8 3,1 41,1
   A Coruña 58,5 54,8 3,7 41,5
   Lugo 61,4 57,2 4,2 38,6
   Ourense 56,0 53,7 2,3 44,0
   Pontevedra 59,5 57,1 2,5 40,5
Sexo        
   Total 58,9 55,8 3,1 41,1
   Homes 68,3 66,3 2,0 31,7
   Mulleres 50,1 46,0 4,1 49,9
Idade        
   Total 58,9 55,8 3,1 41,1
   de 16 a 29 anos 48,9 47,5 1,4 51,1
   de 30 a 44 anos 62,6 60,0 2,6 37,4
   de 45 anos ou máis 63,0 57,7 5,3 37,0

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
O subsidio de prexubilación inclúese dentro dos subsidios por desemprego
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: