Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como inactivos segundo a razón pola que non se clasifican como parados. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,0 100,0 100,0
Exclusivamente por non buscar activamente emprego 46,8 44,9 47,8
Exclusivamente por non estar dispoñible para traballar 8,1 10,8 6,7
Por non buscar activamente emprego nin estar dispoñible para traballar 45,1 44,3 45,6

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: