2506-02-OE06 Estatística de protección de menores


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social e Xuventude

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Coñecer as magnitudes e principais características dos nenos, nenas e adolescentes en situación de risco ou desamparo, incluídos no sistema de protección de menores da Xunta de Galicia, e das súas familias.

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección e as súas familias

Variables de estudo: solicitudes de adopcións nacionais, expedientes tramitados de adopcións internacionais e acollementos

Variables de clasificación: perfil das familias, actuación legal e temporalidade dos acollementos

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Solicitude de adopción nacional (código de procedemento VPFM401F) e Solicitude de informe de valoración, capacidade e idoneidade para a adopción dun neno estranxeiro

Unidade estatística elemental: persoa

Forma de cobertura: observación directa

Forma de recollida: 

  • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O ano 2022 difundirase na internet en xullo de 2023


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execución100100100100100100100
Calendario100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural-------
Oportunidade (TP1) conxuntural-------
Oportunidade (TP2) estrutural1212127777
Oportunidade (TP2) conxuntural-------
Retraso (TP3)0000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -9 anos10 anos11 anos12 anos
Relevancia (R1) 222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) non tennon tennon tennon tennon tennon ten
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: 2.3.4 Estatística de adopcións e acollementos
  • PGE 1998-2001: 74. Estatística de adopción e acollementos

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo