Calendario 2019 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

SECTOR EXTERIOR
2018 | 2019
Data de referencia  Data de publicación 
Outubro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Xaneiro 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Xaneiro 2019
Novembro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Xaneiro 2019
Novembro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Xaneiro 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Febreiro 2019
Decembro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Febreiro 2019
Decembro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

28 Febreiro 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Marzo 2019
Definitivos 2017

Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Marzo 2019
Xaneiro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Marzo 2019
Xaneiro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Marzo 2019

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Abril 2019
Febreiro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

24 Abril 2019
Febreiro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Abril 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Maio 2019
Marzo/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Maio 2019
Marzo/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Maio 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Xuño 2019
Abril/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xuño 2019
Abril/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

28 Xuño 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Xullo 2019
Maio/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Xullo 2019
Maio/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Xullo 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Agosto 2019
Xuño/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Agosto 2019
Xuño/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Agosto 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Setembro 2019
Xullo/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Setembro 2019
Xullo/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Setembro 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Outubro 2019
Agosto/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Outubro 2019
Agosto/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Outubro 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Novembro 2019
Setembro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Novembro 2019
Setembro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Novembro 2019

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Decembro 2019
Outubro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Decembro 2019
Outubro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Decembro 2019
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter anual (transversal)
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CULTURA E LECER
    Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
AGRICULTURA E PESCA
    Panorama dos sete grandes concellos
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Marco input-output
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
    Contas do sector fogares
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
    Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama rural-urbano
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Escenario macroeconómico

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: