Calendario 2018 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

INDICADORES
2017 | 2018
Data de referencia  Data de publicación 
4º Trimestre/2017

Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2017
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

3 Xaneiro 2018
Outubro/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

3 Xaneiro 2018
Decembro/2017

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Decembro 2017
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Xaneiro 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Xaneiro 2018
Decembro/2017

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Decembro 2017
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Xaneiro 2018
Novembro/2017

Índice de produción industrial. Novembro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

11 Xaneiro 2018
Decembro/2017

Índice de prezos ao consumo. Decembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Xaneiro 2018
2016

Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2016
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

12 Xaneiro 2018
2º Trimestre/2017

Explotación do movemento natural da poboación. 2º trimestre/avance 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

19 Xaneiro 2018
Novembro/2017

Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Xaneiro 2018
2017

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

19 Xaneiro 2018
Novembro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Xaneiro 2018
Decembro/2017

Índice de prezos industriais. Decembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Xaneiro 2018
4º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Cuarto trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

25 Xaneiro 2018
4º Trimestre/2017

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Cuarto trimestre 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

25 Xaneiro 2018
4º Trimestre/2017

Estatística de fluxos da poboación activa. Cuarto trimestre 2017
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

25 Xaneiro 2018
2016

Indicadores de demografía empresarial. Ano 2016
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

26 Xaneiro 2018
Decembro/2017

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Decembro 2017
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Xaneiro 2018
Decembro/2017

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Decembro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xaneiro 2018
Outubro/2017

Estatística de construción de edificios. Outubro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xaneiro 2018
Novembro/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

2 Febreiro 2018
Xaneiro/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xaneiro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Febreiro 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Febreiro 2018
Xaneiro/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), Xaneiro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Febreiro 2018
Decembro/2017

Índice de produción industrial. Decembro 2017
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Febreiro 2018
Nomenclátor e nomes e apelidos 2017

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2017
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

9 Febreiro 2018

Análise das proxeccións de poboación en Galicia
ANÁLISE DAS PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN EN GALICIA

9 Febreiro 2018
Xaneiro/2018

Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Febreiro 2018
2017

Cifras poboacionais de referencia. Ano 2017
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

16 Febreiro 2018
Decembro/2017

Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2017
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Febreiro 2018
Decembro/2017

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2017
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Febreiro 2018
Definitivos 2016

Explotación do movemento natural da poboación. Ano 2016
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

23 Febreiro 2018
Xaneiro/2018

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Febreiro 2018
Novembro/2017

Estatística de construción de edificios. Novembro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Febreiro 2018
4º Trimestre/2017

Contas económicas trimestrais. Cuarto trimestre 2017
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

1 Marzo 2018
Febreiro/2018

Afiliacións á Seguridade Social. Febreiro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Marzo 2018
Decembro/2017

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2017
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

5 Marzo 2018
Febreiro/2018

Explotación do boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Febreiro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Marzo 2018

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Marzo 2018
Xaneiro/2018

Índice de produción industrial. Xaneiro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

9 Marzo 2018
Febreiro/2018

Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Marzo 2018
Xaneiro/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

14 Marzo 2018
2015

Táboas de mortalidade. Ano 2015
TÁBOAS DE MORTALIDADE

16 Marzo 2018
4º Trimestre/2017

Enquisa trimestral de custos laborais. Cuarto trimestre de 2017
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

16 Marzo 2018
Xaneiro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Marzo 2018
Definitivos 2016

Comercio exterior e intracomunitario. Definitivos 2016
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Marzo 2018
Febreiro/2018

Índice de prezos industriais. Febreiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Marzo 2018
Xaneiro/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

26 Marzo 2018
4º Trimestre/2017

Seguimento e análise da construción. Cuarto trimestre 2017
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

28 Marzo 2018
Decembro/2017

Estatística de construción de edificios. Decembro 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Marzo 2018
4º Trimestre/2017

Accesibilidade á vivenda. Cuarto trimestre 2017
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

28 Marzo 2018
Febreiro/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Febreiro 2017
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Marzo 2018
1º Trimestre/2018

Enquisa conxuntural a fogares. Primeiro trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Abril 2018
Marzo/2018

Afiliacións á Seguridade Social. Marzo 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Abril 2018
Xaneiro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Abril 2018
Febreiro/2018

Índice de produción industrial. Febreiro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Abril 2018
Marzo/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Marzo 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Abril 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Abril 2018
2016/2017

Indicadores demográficos
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

13 Abril 2018
Marzo/2018

Índice de prezos ao consumo. Marzo 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Abril 2018
Definitivos 2016 e provisionais 2017

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Definitivos 2016 e provisionais 2017
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOXÍA

18 Abril 2018
3º Trimestre/2017

Explotación do movemento natural da poboación. 3º trimestre 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

20 Abril 2018
Febreiro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Abril 2018
Febreiro/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

23 Abril 2018
Provisionais a 01/01/2018

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Provisionais a 01/01/2018
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

24 Abril 2018
Marzo/2018

Índice de prezos industriais. Marzo 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Abril 2018
1º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. Primeiro trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

26 Abril 2018
1º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da pobación xuvenil. Primeiro trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

26 Abril 2018
1º Trimestre/2018

Estatística de fluxos da pobación activa. Primeiro trimestre de 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

26 Abril 2018
2017

Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Ano 2017
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. DEPENDENCIA

27 Abril 2018
2016

Información estatística do sistema sanitario galego. Ano 2016
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA DO SISTEMA SANITARIO GALEGO

27 Abril 2018
Marzo/2018

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Marzo 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

27 Abril 2018
2017

Panorama dos sete grandes concellos
PANORAMA DOS SETE GRANDES CONCELLOS

27 Abril 2018
Marzo/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Marzo 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Abril 2018
Xaneiro/2018

Estatística de construción de edificios. Xaneiro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Abril 2018
Febreiro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

2 Maio 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Maio 2018
Abril/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Abril 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

4 Maio 2018
Abril/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Abril 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Maio 2018
Marzo/2018

Índice de produción industrial. Marzo 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

9 Maio 2018
Abril/2018

Índice de prezos ao consumo. Abril 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Maio 2018
Marzo/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Maio 2018
Marzo/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

24 Maio 2018
Abril/2018

Índice de prezos industriais. Abril 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Maio 2018

Sistema de indicadores de lonxevidade
SISTEMA DE INDICADORES DE LONXEVIDADE

25 Maio 2018
2017

Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2017
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

30 Maio 2018
Abril/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Abril 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Maio 2018
Febreiro/2018

Estatística de construción de edificios. Febreiro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Maio 2018
1º Trimestre/2018

Contas económicas trimestrais. Primeiro trimestre 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

31 Maio 2018
2017

Emprego na Seguridade Social e mutualidades. 2017
EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES

31 Maio 2018
Maio/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Maio 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Xuño 2018
Marzo/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

5 Xuño 2018
Abril/2018

Índice de produción industrial. Abril 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

6 Xuño 2018
Maio/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Maio 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Xuño 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Xuño 2018
2017

Enquisa de poboación activa. Variables de submostra. 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. VARIABLES DE SUBMOSTRA

8 Xuño 2018
Maio/2018

Índice de prezos ao consumo. Maio 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xuño 2018
1º Trimestre/2018

Enquisa trimestral de custos laborais. 1º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

15 Xuño 2018
Abril/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xuño 2018
Abril/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xuño 2018
Maio/2018

Índice de prezos industriais. Maio 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xuño 2018
Maio/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Maio 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Xuño 2018
1º Trimestre/2018

Seguimento e análise da construción. Primeiro trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

29 Xuño 2018
Marzo/2018

Estatística de construción de edificios. Marzo 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

29 Xuño 2018
2017

Indicadores de innovación
INDICADORES DE INNOVACIÓN

29 Xuño 2018
1º Trimestre/2018

Accesibilidade á vivenda- 1º trimestre de 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

29 Xuño 2018
2017

Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. 2017
PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA

29 Xuño 2018
2º Trimestre/2018

Enquisa conxuntural a fogares. 2º trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Xullo 2018
Abril/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

2 Xullo 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Xullo 2018
Xuño/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Xuño 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

3 Xullo 2018
Maio/2018

Índice de produción industrial. Maio 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Xullo 2018
Xuño/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Xuño 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Xullo 2018
2011-2016

Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. 2011-2016
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA

6 Xullo 2018
2010-2015

Contas do sector fogares. 2010-2015
CONTAS DO SECTOR FOGARES

6 Xullo 2018
Xuño/2018

Índice de prezos ao consumo. Xuño 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xullo 2018
2000-2015

Renda dos fogares municipal
RENDA DOS FOGARES MUNICIPAL

13 Xullo 2018
Maio/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

16 Xullo 2018
Maio/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Xullo 2018
2017

Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. 2017
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COIDADO DE MENORES E CONCILIACIÓN FAMILIAR

20 Xullo 2018
2º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. Segundo trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

26 Xullo 2018
2º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Segundo trimestre de 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

26 Xullo 2018
2º Trimestre/2018

Estatística de fluxos da poboación activa. Segundo trimestre de 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

26 Xullo 2018
Xuño/2018

Índice de prezos industriais. Base 2015. Xuño 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2018
Xuño/2018

Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado. Xuño 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

27 Xullo 2018
Xuño/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xuño 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Xullo 2018
4º Trimestre/2017

Explotación do Movemento Natural da Poboación (MNP). Ano 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

31 Xullo 2018
2017

Pensións e outras prestacións. Ano 2017
PENSIÓN CONTRIBUTIVAS XESTIONADAS EN GALICIA E PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS

31 Xullo 2018
Abril/2018

Estatística de construción de edificios. Abril 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Xullo 2018
Maio/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

2 Agosto 2018
Xullo/2018

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Xullo 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Agosto 2018

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Agosto 2018
Xullo/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Xullo 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Agosto 2018
Xuño/2018

Índice de produción industrial. Xuño 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Agosto 2018
Xuño/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xuño 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

13 Agosto 2018
Xullo/2018

Índice de prezos ao consumo. Xullo 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Agosto 2018
Xuño/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Agosto 2018
Xullo/2018

Índice de prezos industriais. Xullo 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Agosto 2018
2º Trimestre/2018

Contas económicas trimestrais. 2º trimestre de 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

30 Agosto 2018
2017

Explotación dos movementos migratorios. 2017
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS

31 Agosto 2018
Maio/2018

Estatística de construción de edificios. Maio 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Agosto 2018
Xullo/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Xullo 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

31 Agosto 2018
Xuño/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Setembro 2018
Agosto/2018

Informe sobre as afiliacións á Seguridade Social. Agosto 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Setembro 2018
Agosto/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Agosto de 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Setembro 2018

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Setembro 2018
Xullo/2018

Índice de produción industrial. Xullo 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

7 Setembro 2018
Agosto/2018

Índice de prezos ao consumo. Agosto 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Setembro 2018
2º Trimestre/2018

Enquisa trimestral de custos laborais. 2º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

18 Setembro 2018
Xullo/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Setembro 2018
Xullo/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xullo 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Setembro 2018
2017

Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia. Ano 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. MÓDULO SOBRE A ACTIVIDADE POR CONTA PROPIA

21 Setembro 2018
Agosto/2018

Índice de prezos industriais. Agosto 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Setembro 2018
2º Trimestre/2018

Seguimento e análise da construción. Segundo trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

28 Setembro 2018
Xuño/2018

Estatística de construción de edificios. Xuño 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Setembro 2018
2º Trimestre/2018

Accesibilidade á vivenda. Segundo trimestre 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

28 Setembro 2018
Agosto/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Agosto 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

1 Outubro 2018
3º Trimestre/2018

Enquisa conxuntural a fogares. 3º trimestre 2018
ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

2 Outubro 2018
Xullo/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

2 Outubro 2018
Setembro/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Setembro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

2 Outubro 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Outubro 2018
Agosto/2018

Índice de produción industrial. Agosto 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Outubro 2018
Setembro/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Setembro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Outubro 2018
Setembro/2018

Índice de prezos ao consumo. Setembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Outubro 2018
2016

Estatítistica de multilocalización empresarial
INDICADORES DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL

19 Outubro 2018
Agosto/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Agosto 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Outubro 2018
Agosto/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Outubro 2018
3º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. Terceiro trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

25 Outubro 2018
3º Trimestre/2018

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Terceiro trimestre 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTUDO SOBRE A RELACIÓN COA ACTIVIDADE DA POBOACIÓN XUVENIL

25 Outubro 2018
3º Trimestre/2018

Estatística de fluxos da poboación activa. Terceiro trimestre 2018
ESTATÍSTICA DE FLUXOS DA POBOACIÓN ACTIVA

25 Outubro 2018
Setembro/2018

Índice de prezos industriais. Setembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Outubro 2018
1º Trimestre/2018

Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre 2018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

26 Outubro 2018
Setembro/2018

Afiliacións á Seguridade Social por concellos de residencia do afiliado. Setembro 2018
AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DA PERSOA AFILIADA

29 Outubro 2018
Setembro/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Setembro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Outubro 2018
2016

Mostra continua de vidas laborais
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS

31 Outubro 2018
Xullo/2018

Estatística de construción de edificios. Xullo 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

31 Outubro 2018
2018

Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Ano 2018
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA

2 Novembro 2018
Agosto/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

2 Novembro 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Novembro 2018
Outubro/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Outubro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

5 Novembro 2018
Outubro/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Outubro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

6 Novembro 2018
Setembro/2018

Índice de produción industrial. Setembro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

8 Novembro 2018
2016

Contas das sociedades mercantís de Galicia. Ano 2016
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA

9 Novembro 2018
Outubro/2018

Índice de prezos ao consumo. Outubro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Novembro 2018
Setembro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Novembro 2018
Setembro/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Setembro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Novembro 2018
Outubro/2018

Índice de prezos industriais. Outubro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Novembro 2018
Serie 1995-2016

Contas económicas anuais. Serie 1995-2016
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS

29 Novembro 2018
3º Trimestre/2018

Contas económicas trimestrais. 3º trimestre 2018
CONTAS ECONÓMICAS TRIMESTRAIS

29 Novembro 2018
Outubro/2018

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Outubro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Novembro 2018
Definitivos 2017

Estatística de construción de edificios. Datos definitivos 2017
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Novembro 2018
Agosto/2018

Estatística de construción de edificios. Agosto 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

30 Novembro 2018
2017

Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal. Ano 2017
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL

30 Novembro 2018
Setembro/2018

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2018
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Decembro 2018
Novembro/2018

Explotación das afiliacións á Seguridade Social. Novembro 2018
EXPLOTACIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

4 Decembro 2018
Outubro/2018

Índice de produción industrial. Outubro 2018
INDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL

5 Decembro 2018
Novembro/2018

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil. Novembro 2018
EXPLOTACIÓN DO BOLETÍN OFICIAL DO REXISTRO MERCANTIL

5 Decembro 2018

Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Decembro 2018
2016

Actividade industrial en Galicia. Ano 2016
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA

13 Decembro 2018
Novembro/2018

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Novembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Decembro 2018

Estudo sobre salarios
ESTUDO SOBRE SALARIOS

14 Decembro 2018
2017

Informe sobre as cifras poboacionais de referencia. Ano 2018
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

14 Decembro 2018
3º Trimestre/2018

Enquisa trimestral de custos laborais. 3º trimestre 2018
ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTOS LABORAIS

18 Decembro 2018
Definitivos 2014 e provisionais 2016

Produto interior bruto municipal. 2016
PRODUTO INTERIOR BRUTO MUNICIPAL

19 Decembro 2018
Outubro/2018

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Outubro 2018
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

20 Decembro 2018

Proxeccións de fogares. 2018-2033
PROXECCIÓNS DE FOGARES

21 Decembro 2018

Proxeccións de poboación. 2018-2033
PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN

21 Decembro 2018
Outubro/2018

Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Decembro 2018
Novembro/2018

Índice de prezos industriais. Novembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Decembro 2018
2017

Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2017
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS

27 Decembro 2018
Novembro/2018

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Novembro 2018
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

27 Decembro 2018
2017

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Ano 2017
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES

28 Decembro 2018
3º Trimestre/2018

Seguimento e análise da construción. Terceiro trimestre 2018
SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN

28 Decembro 2018
Setembro/2018

Construción de edificios. Setembro 2018
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

28 Decembro 2018
3º Trimestre/2018

Accesibilidade á vivenda. Terceiro trimestre 2018
ACCESIBILIDADE Á VIVENDA

28 Decembro 2018
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Análise das proxeccións de poboación en Galicia
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Mostra continua de vidas laborais
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa trimestral de custos laborais
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Dependencia
    Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Indicadores de multilocalización empresarial
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Produto interior bruto municipal
    Contas do sector fogares
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: