IGE IGE2


Indicadores de saúde. Ano 2019

  Camas por 1.000 habitantesMédicos por 1.000 habitantesTaxa de mortalidade infantil (tanto por mil / Permilagem)
Portugal 3,50 5,40 3,00
Norte (NUTS-2013) 3,30 5,40 2,70
   Alto Minho x 3,90 4,10
   Cávado 5,10 5,30 1,70
   Ave 1,70 3,40 2,10
   Área Metropolitana do Porto 4,10 7,30 2,90
   Alto Tâmega 0,00 3,50 3,00
   Tâmega e Sousa x 1,90 2,80
   Douro x 3,30 2,20
   Terras de Trás-os-Montes x 3,40 2,50
España 2,95 5,69 2,65
Galicia 3,30 5,30 1,85
   A Coruña 3,45 5,88 2,42
   Lugo 3,59 4,97 0,59
   Ourense 3,57 5,28 1,36
   Pontevedra 2,93 4,73 1,69

Fonte: Información subministrada directamente polo Servizo Galego de Saúde. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado. INE. Indicadores demográficos básicos. INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados. INE. Estimaciones intercensales de población e Cifras de población
INE, I.P., Estatísticas dos Estabelecimentos de Saúde. INE, I.P., Estatísticas do Pessoal de Saude. INE, I.P., Óbitos por Causas de Morte.

Nota: Galicia e España: O indicador camas por 1000 habitantes refírese á dotación en funcionamento. No indicador médicos por 1000 habitantes considéranse os médicos colexiados segundo a provincia de colexiación (Datos referidos a 31 de decembro).
Os datos de 2019 son provisionais.
No caso português a Taxa de mortalidade infantil é quinquenal e refere-se ao periodo (2013/2017)

(X) Segredo estatístico

11-05-2021
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal