IGE IGE2


Liquidación dos orzamentos dos concellos galegos
Receitas e despesas dos municípios galegos. Ano 2019

Unidade: Millóns de euros / Milhões de euros
Concellos e deputacións / Municípios e assembleias provinciais=Concellos / Municípios
  Ingresos / ReceitasGastos / Despesas
  TotalCorrentesDe capitalFinanceirosTotalCorrentesDe capitalFinanceiros
Galicia 2.536,71 2.310,70 185,57 40,45 2.446,96 1.980,65 395,43 70,88
   A Coruña 1.075,33 983,03 65,56 26,74 1.045,96 852,68 154,45 38,83
   Lugo 343,79 310,24 32,12 1,43 328,70 267,05 56,55 5,09
   Ourense 309,39 284,62 20,99 3,77 282,60 233,12 43,80 5,68
   Pontevedra 808,20 732,81 66,89 8,51 789,71 627,79 140,64 21,28

Fonte: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Nota: Os ingresos son os dereitos recoñecidos netos e os gastos as obrigacións recoñecidas netas.
28-05-2021
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal