Camas e quirófanos dos hospitais xerais do Servizo Galego de Saúde

Variables en filas:  Espazo, Tempo
Variables en columnas:  Camas e quirófanos

  Camas en funcionamento 
Galicia
      2018 6.554
   A Coruña
      2018 2.891
   Lugo
      2018 964
   Ourense
      2018 935
   Pontevedra
      2018 1.764

Consellería de Sanidade. Servicio Galego de Saúde. Información subministrada directamente
Os datos fan referencia a promedios anuais. Con data 26/05/2016 modificáronse os datos dos anos 2010 e 2013, logo de detectarse un erro nos datos.

(23-03-2022)
Compartir: