Efectivos e explotacións de gando bovino. Información ata o nivel de desagregación municipal
Número de explotacións e número de bovinos (vacas de muxidura, de non muxidura e outros bovinos)
Variables en filas:  Espazo, Tempo
Variables en columnas:  Explotacións e bovinos

  Número de explotacións Número de bovinos Número de vacas Número de vacas de muxidura Número de vacas de non muxidura Outros bovinos 
         15010 Boimorto
      2002 375 7.277 6.292 4.257 2.035 985
      2003 389 6.547 5.772 3.908 1.864 775
      2005 355 7.417 4.590 2.871 1.719 2.827
      2006 337 7.337 4.536 2.739 1.797 2.801
      2007 333 7.371 4.462 2.684 1.778 2.909
      2008 316 7.607 4.542 2.760 1.782 3.065
      2009 304 7.648 4.325 2.616 1.709 3.323
      2010 289 7.679 4.349 2.584 1.765 3.330
      2011 286 7.452 4.310 2.626 1.684 3.142
      2012 276 7.258 4.178 2.574 1.604 3.080
      2013 267 6.966 4.050 2.550 1.500 2.916
      2014 263 7.278 4.066 2.591 1.475 3.212
      2015 255 7.347 4.025 2.552 1.473 3.322
      2016 247 7.229 4.113 2.612 1.501 3.116
      2017 233 7.101 4.048 2.587 1.461 3.053
      2018 218 7.002 3.998 2.621 1.377 3.004
      2019 209 6.860 3.922 2.613 1.309 2.938
      2020 201 7.071 3.948 2.615 1.333 3.123
      2021 186 7.117 3.990 2.687 1.303 3.127

Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural
Os datos refírense a explotacións con polo menos un bovino. O 16/02/2010 modificáronse datos do número de explotacións do ano 2008 debido a que só se computan explotacións de alomenos 1 bovino.
O 10/04/2012 modificáronse os datos do ano 2010 ao detectarse un erro nos datos.


(13-07-2022)
Compartir: