Poboación segundo lugar de nacemento. Ano 2011

Idade=Total Sexo=Total
  TotalNo concello de residenciaNoutro concello da mesma  provinciaNoutra provincia de GaliciaNoutra Comunidade AutónomaNo estranxeiro
Galicia 2.772.928 1.579.732 655.747 180.546 143.757 213.145
   A Coruña 1.141.286 600.831 321.573 76.593 59.562 82.727
   Lugo 348.067 212.365 74.995 16.473 22.097 22.138
   Ourense 328.697 176.156 82.655 17.481 18.088 34.318
   Pontevedra 954.877 590.381 176.524 69.999 44.010 73.962

Fonte: INE. Censos de población y viviendas 2001 e 2011
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

27-12-2012
Compartir: