Evolución da poboación. 1900-2011

Poboación e densidade=Poboación
  20012011
Galicia 2.695.880 2.772.928
   A Coruña 1.096.027 1.141.286
   Lugo 357.648 348.067
   Ourense 338.446 328.697
   Pontevedra 903.759 954.877

Fonte: INE. Censos de población y viviendas 2001 y 2011
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

27-12-2012
Compartir: