Enquisa de emprego do tempo. Actividades principais

0 COIDADOS PERSOAIS
   01 Durmir
   02 Comidas e bebidas
   03 Outros coidados persoais
1 TRABALLO REMUNERADO
   11 Traballo principal e secundario
   12 Actividades relacionadas co traballo
2 ESTUDOS
   20 Estudos sen especificar
   21 Colexio, instituto ou universidade
   22 Estudos durante o tempo libre
3 FOGAR E FAMILIA
   30 Actividades para o fogar e a familia non especificadas
   31 Actividades culinarias
   32 Mantemento do fogar
   33 Confección e coidado da roupa
   34 Xardinería e coidado de animais
   35 Construción e reparacións
   36 Compras e servizos
   37 Xestións do fogar
   38 Coidado de nenos
   39 Axudas a adultos membros do fogar
4 TRABALLO VOLUNTARIO E REUNIÓNS
   41 Traballo voluntario ao servizo dunha organización
   42 Axudas informais a outros fogares
   43 Actividades participativas
5 VIDA SOCIAL E DIVERSIÓN
   51 Vida social
   52 Diversión e cultura
   53 Ocio pasivo
6 DEPORTES E ACTIVIDADES AO AIRE LIBRE
   61 Exercicio físico
   62 Exercicio produtivo
   63 Actividades relacionas cos deportes
7 AFECCIÓNS E INFORMÁTICA
   71 Artes e afeccións
   72 Informática
   73 Xogos
8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
   81 lectura
   82 Ver televisión, DVD ou vídeos
   83 Escoitar a radio ou gravacións
9 TRAXECTOS E EMPREGO DO TEMPO NON ESPECIFICADO

Fonte: INE. Encuesta de empleo del tiempo
08-03-2012
Compartir: