Contas das sociedades mercantís por actividade económica e tamaño

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades Variables=Número de Empresas Espazo=Galicia
  2010201120122013201420152016
Total 52.043 48.594 46.241 46.272 47.066 49.294 47.337
Micro (Cifra de negocio <2 millóns de euros) 48.079 44.938 42.912 43.170 43.837 45.767 43.845
Pequena (Cifra de negocio 2-10 millóns de euros) 3.195 2.940 2.657 2.443 2.561 2.794 2.785
Mediana-Grande (Cifra de negocio >10 millóns de euros) 769 716 672 659 668 733 707

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI)
Nota: A suma por tamaño das empresas podería non coincidir co total nalgunha variable por cuestións de redondeo
06-11-2020
Compartir: