Fogares segundo o seu tamaño. Galicia e provincias. Proxeccións de fogares 2016-2031

Unidade: Fogares
Tamaño dos fogares=Total
  20162031
Galicia 1.060.660 1.032.437
   A Coruña 442.521 432.567
   Lugo 133.077 122.498
   Ourense 130.435 119.023
   Pontevedra 354.628 358.349

Fonte: IGE. Proxeccións de fogares
Nota: Datos referidos ao 1 de xaneiro de cada ano
23-12-2016
Compartir: