Poboación asalariada por tipo de xornada, nivel de estudos (CNED-2014) e decil. Datos desde 2014. Ano 2015

Unidade: Miles de persoas
Tipo de xornada=Total Espazo=Galicia
  TotalAnalfabetos e estudos primariosEducación secundaria. Primeira etapaEducación secundaria. Segunda etapaEstudos superiores
Total 811,9 34,9 238,8 179,7 358,5
1 81,1 6,5 34,8 19,0 20,9
2 81,2 5,2 26,9 21,3 27,8
3 81,1 5,3 31,7 20,0 24,1
4 81,3 4,3 32,6 18,6 25,7
5 81,0 4,3 35,8 14,8 26,1
6 81,4 5,3 28,3 20,1 27,7
7 81,2 2,5 22,9 25,2 30,6
8 81,0 0,5 13,1 21,2 46,1
9 81,3 0,9 8,4 11,2 60,8
10 81,3 0,2 4,3 8,2 68,6

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
30-11-2022
Compartir: