Poboación asalariada por tipo de xornada, sexo e decil. Ano 2016

Unidade: Miles de persoas
Tipo de xornada=Total Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 823,2 415,3 408,0
1 82,3 17,8 64,5
2 82,2 25,4 56,7
3 82,3 26,9 55,3
4 82,5 35,8 46,7
5 82,3 50,4 31,8
6 82,3 55,0 27,3
7 82,3 52,0 30,3
8 82,3 51,7 30,7
9 82,5 48,1 34,5
10 82,3 52,2 30,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
30-11-2022
Compartir: