Produto Interior Bruto (PIB) potencial e output gap

Unidade: Taxas
Data actualización=Novembro de 2020 Espazo=Galicia
  PIB real (taxa %)Función de produción
  PIB potencial (taxa %)Output gap (%)Contribución ao crecemento potencial: PTFContribución ao crecemento potencial: CapitalContribución ao cremento potencial: Emprego
2016 3,3 0,0 0,5 1,0 -0,8 -0,2
2017 2,3 0,1 2,7 1,0 -0,8 -0,1
2018 2,2 0,3 4,7 1,0 -0,8 0,0
2019 1,8 0,3 6,2 1,0 -0,7 0,1
2020 -9,7 0,4 -4,5 1,0 -0,7 0,1
2021 6,0 0,6 0,6 1,0 -0,6 0,2
2022 - - - - - -
2023 - - - - - -
2024 - - - - - -
2025 - - - - - -

Fonte: IGE
Nota: Estimacións baseadas nun escenario macroeconómico inercial
NAWRU: taxa de desemprego non aceleradora dos salarios, calculada coa Curva de Philips híbrida
PTF: produtividade total dos factores

(-) Non procede

03-08-2022
Compartir: