Produto Interior Bruto (PIB) potencial e output gap

Unidade: Taxas
Data actualización=Outubro de 2019 Espazo=Galicia
  PIB real (taxa %)Función de produción
  PIB potencial (taxa %)Output gap (%)Contribución ao crecemento potencial: PTFContribución ao crecemento potencial: CapitalContribución ao cremento potencial: Emprego
2016 3,4 0,5 -3,1 1,1 0,3 -1,0
2017 3,2 0,7 -0,6 1,1 0,4 -0,9
2018 2,8 0,9 1,2 1,1 0,5 -0,7
2019 2,0 1,1 2,2 1,1 0,5 -0,6
2020 1,9 1,2 2,8 1,1 0,6 -0,5
2021 2,0 1,4 3,5 1,1 0,7 -0,4
2022 1,8 1,4 3,9 1,1 0,7 -0,3
2023 - - - - - -
2024 - - - - - -
2025 - - - - - -

Fonte: IGE
Nota: NAWRU: taxa de desemprego non aceleradora dos salarios, calculada coa Curva de Philips híbrida
PTF: produtividade total dos factores

(-) Non procede

03-08-2022
Compartir: