Produto Interior Bruto (PIB) potencial e output gap

Unidade: Taxas
Data actualización=Outubro de 2018 Espazo=Galicia
  PIB real (taxa %)Función de produción
  PIB potencial (taxa %)Output gap (%)Contribución ao crecemento potencial: PTFContribución ao crecemento potencial: CapitalContribución ao cremento potencial: Emprego
2016 3,1 0,4 -3,4 1,0 0,2 -0,8
2017 3,1 0,6 -1,1 1,0 0,3 -0,7
2018 2,8 0,9 0,6 1,0 0,4 -0,5
2019 2,5 1,1 1,9 1,0 0,5 -0,4
2020 2,3 1,2 2,9 1,0 0,5 -0,3
2021 2,1 1,4 3,6 1,0 0,7 -0,2
2022 - - - - - -
2023 - - - - - -
2024 - - - - - -
2025 - - - - - -

Fonte: IGE
Nota: NAWRU: taxa de desemprego non aceleradora dos salarios, calculada coa Curva de Philips híbrida
PTF: produtividade total dos factores

(-) Non procede

03-08-2022
Compartir: