Produto Interior Bruto (PIB) potencial e output gap

Unidade: Taxas
Data actualización=Agosto de 2017 Espazo=Galicia
  PIB real (taxa %)Función de produción
  PIB potencial (taxa %)Output gap (%)Contribución ao crecemento potencial: PTFContribución ao crecemento potencial: CapitalContribución ao cremento potencial: Emprego
2016 3,1 0,6 -2,5 0,8 0,3 -0,4
2017 3,1 0,8 -0,7 0,8 0,3 -0,3
2018 2,7 0,9 0,9 0,8 0,3 -0,3
2019 2,5 1,0 2,1 0,8 0,4 -0,2
2020 2,4 1,2 3,3 0,8 0,5 -0,1
2021 - - - - - -
2022 - - - - - -
2023 - - - - - -
2024 - - - - - -
2025 - - - - - -

Fonte: IGE
Nota: NAWRU: taxa de desemprego non aceleradora dos salarios, calculada coa Curva de Philips híbrida
PTF: produtividade total dos factores

(-) Non procede

03-08-2022
Compartir: