Produto Interior Bruto (PIB) potencial e output gap

Unidade: Taxas
Data actualización=Agosto de 2021 Espazo=Galicia
  PIB real (taxa %)Función de produción
  PIB potencial (taxa %)Output gap (%)Contribución ao crecemento potencial: PTFContribución ao crecemento potencial: CapitalContribución ao cremento potencial: Emprego
2019 1,8 0,8 1,6 1,0 0,4 -0,6
2020 -8,9 0,4 -7,8 0,8 0,3 -0,5
2021 5,5 1,1 -3,8 0,9 0,5 -0,3
2022 6,0 1,4 0,5 1,0 0,6 -0,2
2023 2,2 1,5 1,2 0,9 0,7 -0,1
2024 1,9 1,6 1,5 0,9 0,7 -0,1

Fonte: IGE
Nota: NAWRU: taxa de desemprego non aceleradora dos salarios, calculada coa Curva de Philips híbrida
PTF: produtividade total dos factores

03-08-2022
Compartir: