Percepción das condutas abusivas das empresas industriais no último ano. Ano 2016

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Impoñen condicións abusivas na compra ou distribución dos seus produtosNon lle vende produtos sen xustificaciónCondicións distintas que a outras empresasContratos teñan termos confusos
Acontece con moita frecuencia 3,0 0,5 6,2 3,5
Acontece con bastante frecuencia 11,4 2,5 16,1 8,7
Acontece raramente 26,2 20,5 27,0 29,0
Non acontece nunca 57,7 74,5 35,6 55,4
Ns/Nc 1,7 2,0 15,1 3,5
Total 100 100 100 100

Fonte: IGE. Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
04-12-2019
Compartir: