Poboación ocupada por tipo de posto laboral, sexo e grupos de idade. Galicia. Ano 2016

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 1.040,6 543,1 497,5
Empregado (con xefes e sen subordinados) 709,7 342,7 367,0
Encargado, xefe de taller ou de oficina, capataz ou similar 79,5 50,1 29,4
Mando intermedio 43,9 27,0 16,9
Ocupado independente (sen xefes e sen subordinados) 141,3 81,2 60,0
Director de pequena, mediana ou gran empresa 65,9 41,6 24,3
Non sabe 0,5 0,5 __

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
Nota: ( __ ) Non hai observacións na mostra
( __ ) Non hai observacións na mostra

23-06-2022
Compartir: