Asistencia a espectáculos e eventos culturais. Ano 2014

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  Teatro, monicreques, contacontos, circo...Espectáculos musicais (moderna, clásica, ópera...)Museos, exposicións, arquivosFestas populares, verbenas, orquestas
Algunha vez ao mes 2,25 3,68 3,60 7,28
Algunha vez ao ano 25,47 33,94 32,03 65,90
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar 7,12 6,20 5,98 0,49
Nunca, por outros motivos 65,17 56,17 58,39 26,33
Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos
28-09-2015
Compartir: