Persoas entre 16 e 64 anos que naceron fóra de España, segundo o seu coñecemento do galego, por sexo. Galicia. Ano 2014

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 159,6 68,3 91,3
É a súa lingua materna ou fálaa como un nativo 51,2 24,4 26,8
Nivel avanzado 26,7 12,3 14,4
Nivel intermedio 31,4 11,9 19,5
Principiante ou sen habilidades 47,8 18,7 29,1
Non sabe 2,4 0,8 1,6

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
17-09-2015
Compartir: