Persoas entre 16 e 64 anos que naceron fóra de España segundo o seu coñecemento do castelán falado, por sexo. Galicia. Ano 2014

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 159,6 68,3 91,3
É a súa lingua materna ou fálaa como un nativo 100,3 42,8 57,5
Nivel avanzado 38,3 17,2 21,1
Nivel intermedio 14,6 5,9 8,7
Principiante ou sen habilidades 6,4 2,4 4

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
17-09-2015
Compartir: