Actividades físicas ou deportivas practicadas polas persoas menores de 16 anos nos últimos 12 meses. Ano 2014

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Atletismo    
   Si, no colexio 18,55 41.518
   Si, fóra do colexio 5,44 12.185
   Non 76,01 170.170
   Total 100,00 223.873
Baile ou ballet    
   Si, no colexio 6,11 13.685
   Si, fóra do colexio 10,44 23.365
   Non 83,45 186.824
   Total 100,00 223.873
Baloncesto    
   Si, no colexio 16,74 37.479
   Si, fóra do colexio 5,91 13.222
   Non 77,35 173.173
   Total 100,00 223.873
Andar en bicicleta    
   Si, no colexio 3,16 7.073
   Si, fóra do colexio 49,75 111.372
   Non 47,09 105.429
   Total 100,00 223.873
Fútbol ou fútbol sala    
   Si, no colexio 22,88 51.230
   Si, fóra do colexio 21,69 48.569
   Non 55,42 124.075
   Total 100,00 223.873
Karate, judo ou similares    
   Si, no colexio 4,51 10.099
   Si, fóra do colexio 6,45 14.449
   Non 89,03 199.325
   Total 100,00 223.873
Nadar    
   Si, no colexio 6,11 13.679
   Si, fóra do colexio 41,44 92.777
   Non 52,45 117.417
   Total 100,00 223.873
Outros xogos colectivos de balón (voleibol, balonmán...)    
   Si, no colexio 12,91 28.903
   Si, fóra do colexio 6,52 14.603
   Non 80,57 180.368
   Total 100,00 223.873
Patinaxe    
   Si, no colexio 5,50 12.317
   Si, fóra do colexio 9,03 20.218
   Non 85,47 191.338
   Total 100,00 223.873
Pádel, tenis ou similares    
   Si, no colexio 4,82 10.786
   Si, fóra do colexio 10,24 22.928
   Non 84,94 190.159
   Total 100,00 223.873

Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 a 15 anos que practicou actividade física ou deportiva nos últimos 12 meses.
As actividades físicas ou deportivas no colexio refírense ás actividades extraescolares, non incluíndo as clases de educación física.

23-09-2015
Compartir: