Persoas entre 16 e 64 anos que naceron no estranxeiro, segundo o principal motivo polo que viñeron a España, por sexo. Galicia. Ano 2014

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 159,6 68,3 91,3
Traballo 46,1 21,4 24,7
Razóns familiares (incluíndo formar unha familia) 96,8 40,2 56,6
Realizar estudos 3,9 2,3 1,6
Outros motivos 12,5 4,4 8,2
Non sabe 0,2 3,6 0,2

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A categoría "Outros motivos" inclúe o motivo "ser refuxiado ou buscar proteción internacional".
17-09-2015
Compartir: