Persoas entre 16 e 64 anos, segundo se traballaron e viviron noutro país(*) durante un período de polo menos 6 meses seguidos nos últimos 10 anos, por país de nacemento. Galicia. Ano 2014

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  TotalEspañaEstranxeiro
Total 1.743 1.583,4 159,6
Si, nun único país 38,6 16,7 21,9
Si, en varios países 3,6 3,1 0,5
Non 1.698,8 1.562,6 136,3
Non sabe 1,9 1 0,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Distinto de España
17-09-2015
Compartir: