Persoas entre 16 e 64 anos, por relación coa actividade e país de nacemento, segundo que o país de nacemento do pai e da nai sexa estranxeiro ou non. Galicia. Ano 2014

Unidade: Miles de persoas
País de nacemento dos pais=Total Espazo=Galicia
  TotalEspañaEstranxeiro
Total 1.743 1.583,4 159,6
Ocupados 986,4 904,9 81,5
Parados 275,6 240,1 35,5
Inactivos 480,9 438,4 42,6

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
17-09-2015
Compartir: