Indicadores de nupcialidade e divorcios. Galicia e provincias

Espazo=Galicia
  20062007200820092010201120122013201420152016
Idade media ao primeiro matrimonio. Homes 31,88 32,00 32,25 32,77 33,15 33,51 33,85 34,28 34,30 34,86 35,04
Idade media ao primeiro matrimonio. Mulleres 29,66 29,78 30,17 30,62 30,99 31,34 31,67 32,12 32,15 32,59 32,89

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Os indicadores de nupcialidade elabóranse a partir dos datos definitivos do Movemento natural da poboación do ano de referencia.
Os datos de divorcios anteriores ao ano 2011 so teñen en conta divorcios entre persoas de distinto xénero

25-03-2022
Compartir: