Indicadores de fecundidade. Galicia e provincias

Espazo=Galicia
  Idade media da nai ao nacemento do primeiro fillo
1998 ..
1999 ..
2000 ..
2001 ..
2002 29,45
2003 29,53
2004 29,80
2005 29,90
2006 30,05
2007 30,19
2008 30,19
2009 30,44
2010 30,65
2011 30,97
2012 31,03
2013 31,22
2014 31,38
2015 31,54
2016 31,53

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Os indicadores de fecundidade elabóranse a partir dos datos definitivos do Movemento natural da poboación do ano de referencia
(..) Dato non dispoñible

25-03-2022
Compartir: