Cifras poboacionais de referencia. Grandes concellos

Unidade: Persoas
Sexo=Total Idade=Total
  2022/Xaneiro2022/Xullo
Concello da Coruña 241.025 241.604
Concello de Ferrol 63.557 63.826
Concello de Santiago de Compostela 99.232 99.423
Concello de Lugo 96.220 96.356
Concello de Ourense 101.858 101.595
Concello de Pontevedra 81.174 80.723
Concello de Vigo 286.065 287.299

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas nas "Cifras de población" do INE, e correspóndense ao primeiro día do mes de referencia.
Os datos teñen carácter provisional a partir de xullo de 2021

20-01-2023
Compartir: