Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano

Unidade: Persoas
Sexo=Total Grupos de idade=Total
  20212022
      1506 A Coruña 402.866 402.639
      1514 Santiago 170.627 171.490
      3607 Pontevedra 125.498 125.235

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas nas "Cifras de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade

20-01-2023
Compartir: