Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano. Ano 2022

Unidade: Persoas
Grupos de idade=Total
  TotalHomesMulleres
Galicia 2.691.456 1.298.641 1.392.815
   A Coruña 1.120.121 537.721 582.400
   Lugo 324.400 157.595 166.805
   Ourense 304.041 146.480 157.561
   Pontevedra 942.894 456.845 486.049

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas nas "Cifras de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade

20-01-2023
Compartir: