Enquisa estrutural a fogares. Módulo de dependencia. Persoas con dependencia. Principais resultados

Unidade: Incidencia e porcentaxes
Espazo=Galicia
  200720112017
Persoas con dependencia (Incidencia) 3,72 3,45 4,40
   Incidencia por sexo      
      Home 2,92 2,48 3,63
      Muller 4,46 4,36 5,11
   Incidencia por idade      
      Menos de 50 anos 0,66 0,83 0,97
      De 50 a 64 anos 2,04 1,58 2,14
      De 65 a 74 anos 5,53 3,61 4,49
      De 75 ou máis anos 21,96 19,21 22,90
   Distribución segundo o grao de dependencia      
      Moderada 46,73 36,09 42,03
      Severa 26,15 29,29 28,68
      Gran dependencia 27,12 34,62 29,29
   Incidencia por causa da dependencia (1)      
      Nacemento .. 8,63 11,87
      Accidente .. 7,10 4,43
      Enfermidade .. 69,20 68,04
      Idade .. 65,38 63,17
   Distribución segundo o número de horas que necesitan coidados      
      Ata 2 horas diarias 13,59 9,89 14,86
      De 3 a 6 horas diarias 21,54 31,42 28,32
      De 7 a 12 horas diarias 29,33 28,77 28,49
      De 13 a 17 horas diarias 20,96 14,25 11,59
      18 ou máis horas diarias 14,58 15,68 16,73
   Distribución segundo o número de horas que reciben coidados      
      Ata 2 horas diarias .. 11,74 16,24
      De 3 a 6 horas diarias .. 30,61 27,71
      De 7 a 12 horas diarias .. 28,40 28,15
      De 13 a 17 horas diarias .. 14,36 11,48
      18 ou máis horas diarias .. 14,90 16,42
   Incicendia segundo quen presta coidados (2)      
      Membros do fogar 82,04 79,71 81,38
      Parentes de fóra do fogar (fillo/a, pai/nai, nora/xenro...) 26,45 27,03 29,84
      Persoas non remuneradas de fóra do fogar (amigos, veciños...) 5,43 2,29 4,56
      Persoas remuneradas de fóra do fogar e/ou servizos prestados por empresas privadas 17,71 16,93 17,43
      Servizos sociais das Administracións públicas 7,23 16,72 18,66
      Servizos sociais de entidades de iniciativa social 1,87 2,77 2,74
     
Fogares con persoas con dependencia (Incidencia) 9,44 8,38 10,15
   Distribución segundo o número de persoas con dependencia      
      Unha 92,43 94,01 90,60
      Dúas ou máis 7,57 5,99 9,40
   Distribución segundo os coidados supoñen ou non un gasto para o fogar      
      Supoñen gasto .. 72,99 72,15
            O fogar asume a totalidade dos gastos .. 55,22 59,84
            O fogar ten axuda para custear os gastos .. 17,77 12,32
      Non supoñen gasto .. 27,01 27,85

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota:  a situación de dependencia establécese a partir da autoclasificación da persoa enquisada.
(1) Unha persoa con dependencia pode ter varias causas da súa dependencia.

(2) Unha persoa con dependencia pode recibir coidados de varias opcións. A incidencia calcúlase sobre as persoas con dependencia que reciben coidados.

No caso das persoas con dependencia a incidencia calcúlase como a porcentaxe de persoas con dependencia sobre o conxunto de persoas de Galicia e no caso dos fogares calcúlase como a porcentaxe de fogares con persoas con dependencia sobre o conxunto de fogares de Galicia.

(..) Dato non dispoñible

06-09-2018
Compartir: