Contas do sector fogares


Contas do sector fogares

Unidade: miles de euros, euros por habitante
Espazo=Galicia
  Renda dispoñible brutaRenda dispoñible bruta por habitante (euros)
2010 39.167.904 14.125
2011 39.016.318 14.071
2012 36.836.672 13.313
2013 36.890.872 13.392
2014 36.659.440 13.374
2015 37.727.923 13.833
2016 38.729.605 14.264
2017 39.519.376 14.600
2018 40.803.068 15.102
2019 42.856.741 15.863
2020 40.589.050 15.041

Fonte: IGE. Contas do sector fogares. Revisión estatística 2019, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos de 2020 son avance e os de 2019 provisionais. Ata 2019 a poboación do ano t obtívose como o promedio da poboación a 1 de xaneiro dos anos t e (t+1). A partir de 2020 emprégase a poboación a 1 de xullo.
(..) Dato non dispoñible

25-02-2022
Compartir: