Conta satélite de produción doméstica


Distribución do valor engadido bruto por sexo e funcións. Ano 2010

Espazo=Galicia
  HomesMulleresTotal
Miles de euros
      Proporcionar aloxamento 2.804.448 5.654.489 8.458.937
      Proporcionar comida 2.483.674 7.591.581 10.075.255
      Proporcionar roupa 614.914 2.559.807 3.174.721
      Proporcionar coidados e educación 1.979.861 3.375.945 5.355.806
      Traballo voluntario 658.766 925.780 1.584.546
      VEB doméstico total 8.541.663 20.107.602 28.649.265
Distribución por sexo segundo funcións
      Proporcionar aloxamento 33,2% 66,8% 100%
      Proporcionar comida 24,7% 75,3% 100%
      Proporcionar roupa 19,4% 80,6% 100%
      Proporcionar coidados e educación 37,0% 63,0% 100%
      Traballo voluntario 41,6% 58,4% 100%
      VEB doméstico total 29,8% 70,2% 100%
Distribución por funcións segundo sexo
      Proporcionar aloxamento 32,8% 28,1% 29,5%
      Proporcionar comida 29,1% 37,8% 35,2%
      Proporcionar roupa 7,2% 12,7% 11,1%
      Proporcionar coidados e educación 23,2% 16,8% 18,7%
      Traballo voluntario 7,7% 4,6% 5,5%
      VEB doméstico total 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2008; IGE. Conta satélite da produción doméstica. Ano 2010
Nota: Datos provisionais
23-07-2013
Compartir: