Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  202020212021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
Total
      Total 945.931 1.015.412 1.025.871 1.031.443 1.035.568 1.039.491 1.037.753
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 65.543 64.586 65.100 63.884 62.717 63.606 64.597
         Industria 138.417 146.319 146.719 147.064 147.054 148.328 148.753
            Industria manufactureira 124.454 131.789 132.408 132.455 132.841 133.787 134.281
         Construción 70.385 77.653 78.043 78.627 80.206 80.194 79.234
         Ramas dos servizos 671.586 726.855 736.009 741.869 745.590 747.363 745.169
            Comercio, transporte e hostalería 247.182 276.234 281.440 288.096 290.866 289.662 290.096
            Información e comunicacións 19.779 20.555 20.711 20.820 20.876 21.237 21.462
            Actividades financeiras e de seguros 16.574 17.535 17.522 17.274 16.666 16.843 16.483
            Actividades inmobiliarias 7.197 7.508 7.569 7.622 7.715 7.743 7.763
            Actividades profesionais 97.208 104.163 105.454 106.174 106.603 107.430 106.548
            Administración pública, sanidade e educación 217.822 230.152 231.507 230.918 231.387 231.509 230.588
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 65.824 70.706 71.807 70.965 71.477 72.939 72.230
         Servizos non de mercado 166.716 171.452 171.773 170.810 169.752 169.144 167.759
Asalariados
      Total 807.004 862.632 872.460 877.837 888.089 890.044 887.767
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 26.968 26.203 27.119 25.018 25.056 25.809 26.450
         Industria 133.494 141.149 141.559 141.903 141.954 143.335 143.816
            Industria manufactureira 119.819 126.995 127.488 127.858 128.212 128.983 129.317
         Construción 58.157 63.020 63.374 64.150 65.102 65.012 64.683
         Ramas dos servizos 588.385 632.260 640.408 646.765 655.976 655.888 652.818
            Comercio, transporte e hostalería 204.994 229.229 234.576 241.055 247.482 245.794 245.395
            Información e comunicacións 18.664 19.257 19.317 19.493 19.629 19.814 19.947
            Actividades financeiras e de seguros 13.359 14.022 13.945 13.884 13.608 13.316 13.122
            Actividades inmobiliarias 6.339 6.463 6.506 6.518 6.615 6.666 6.693
            Actividades profesionais 81.476 86.370 87.295 88.150 89.616 90.515 89.287
            Administración pública, sanidade e educación 212.031 222.705 223.704 223.342 223.808 223.965 223.208
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 51.522 54.213 55.066 54.324 55.218 55.817 55.167
         Servizos non de mercado 166.716 171.452 171.773 170.810 169.752 169.144 167.759

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais.Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. O dato anual de 2021 é avance.
25-11-2022
Compartir: