Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Indicadores de noites por destinos nos concellos costeiros. Ano 2016

Unidade: Número de noites, ratios
Orixe dos viaxeiros=Todas
  NoitesIndicador ÁreaIndicador Poboación (1)
Total zona de costa 6.077.727 1.212 1,07
   A Coruña e As Mariñas 1.230.879 2.821 0,83
   Costa da Morte 322.729 257 0,87
   Ferrolterra 384.817 477 0,61
   Mariña Lucense 363.073 502 1,70
   Ría de Arousa 1.975.341 3.462 2,94
   Ría de Muros e Noia 124.938 406 0,88
   Ría de Vigo e Baixo Miño 1.214.007 2.071 0,82
   Ría e Terras de Pontevedra 461.943 1.405 0,68

Fonte: Elaboración IGE a partir das enquisas do INE: Encuesta de ocupación hotelera. Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos. Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural
Nota: Indicador Área = Número de noites / Área do destino (km2).
Indicador Costa = Número de noites / Liña de costa do destino (km).
Indicador Poboación (1) = ((Número de noites / número de días no ano) / poboación do destino)*100.
Indicador Poboación (2) = Número de noites / poboación do destino.
Indicador Estacional (1) = (Número de noites en xullo e agosto / número de noites) *100.
Indicador Estacional (2) = Indicador Estacional (1) neste ano - Indicador Estacional (1) no ano anterior.
A poboación do ano "a" obtense como a media da poboación de referencia do ano "a"e do ano "a+1" a 1 de xaneiro. Salvo no último ano, no que só está dispoñible ao 1 de xaneiro do ano a.
Os datos de 2021 son provisionais. Con data 3/6/2022 tras detectarse uns pequenos erros nos datos provisionais modificáronse os datos dos concellos costeiros de 2021
A entrada en vigor da Orde SND/257/2020, do 19 de marzo, motivou a suspensión de apertura ao público de todos os aloxamentos turísticos, quedando paralizada a actividade turística a partir do 26 de marzo. Este feito afectou á recollida de datos nas catro enquisas das que se nutre esta operación. A partir do 11 de maio e de acordo coa Orde SND/399/2020, os hoteis e aloxamentos turísticos puideron, de novo, abrir ao público, pero con certas restricións. Estas restricións ao turismo implementadas ao longo do ano 2020 afectan aos niveis dos distintos indicadores que se calculan mediante esta operación. Polo tanto, non é adecuado realizar a comparativa dos datos da demanda turística de 2020 cos rexistrados en 2019.

17-10-2022
Compartir: